INFORMASJON OG PÅMELDING ÅRSAVSLUTNING 2020

Det nærmer seg slutten av 2020 med stormskritt, og det er da tid for å planlegge program årsavslutning for at dere skal kunne fakturere i Helios i 2021. 

Dette er i utgangspunktet en jobb dere fint kan ordne selv, se veiledning i linken under. 


Ønsker dere at vi tar årsavslutningen 2020 for dere?

Påmelding årsavslutning 2020

 • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
 • :
 • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
 • :

Prisen er kr. 1500,- + mva pr. firma, så lenge vi kan ta dette for dere i romjula/nyttårs helga og vi mottar bestillingen innen 17.12.2020. Det må sendes inn en bestilling pr. firma/org. nummer, dersom dere har flere regnskap i deres Helios. Ved bestilling etter 17.12.2020 vil prisen være 2000,- + mva pr. firma.

Vi sjekker følgende i forbindelse med at vi gjør jobben med programårsavslutningen for dere:

 • Kontrollerer at det ikke er resultatkontoer som står som balansekontoer og omvendt.
 • Sjekker om det er innhold i kladder.
 • Tar program årsavslutningen og gjør Helios klar til å lage fakturaer for 2021.
 • Skriver ut posteringsliste av primokladd til pdf før vi bokfører denne (lagres i mappe «årsavslutning 2020»).
 • Skriver ut saldoliste på kunder til pdf (lagres i mappe «årsavslutning 2020»).
 • Skriver ut saldoliste på leverandører til pdf (lagres i mappe «årsavslutning 2020»).
 • Skriver ut liste over åpne ordrer pr. gruppetype til pdf (lagres i mappe «årsavslutning 2020»).
 • Skriver ut saldoliste 010119-311219 til pdf (lagres i mappe «årsavslutning 2020»).
 • Skriver ut saldoliste 010120-311220U til pdf, og sjekker at alle resultatkontoer no er kommet i 0,- (lagres i mappe «årsavslutning 2020»).
 • Kontrollerer samlekonto (kundefordringer 1500 mot kundesaldo og leverandørgjeld (2400) mot leverandørsaldo.
 • Sender mail til dere med info når årsavslutning er utført, og Helios er klar til bruk igjen for dere.