Viktig! Angående kassesystem til Helios

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRERNDE ENDRET TOLKNING AV LOVVERK OG NØDVENDIGHETEN AV ET GODKJENT KASSESYSTEM TILSLUTTET HELIOS!


Vi anbefaler dere nå på det sterkeste å ta dere tid til å lese gjennom denne informasjonen og sjekke saken nærmere med deres egen revisor. Ta deretter kontakt med Nordia Payment angående godkjent kassesystem som er integrert med Helios.


Bakgrunnen for denne informasjonen er en tilbakemelding fra vår egen revisor, og vårt ønske om å gi dere som våre kunder nødvendig og viktig informasjon!

Vi i Helios Auto AS er nå blitt kontaktet av vår egen revisor som har hatt en lignende sak i en annen bransje, en bransje svært lik verkstedbransjen. Der ble konklusjonen fra Skatteetaten helt klar på at et kassesystem var pålagt. Vår revisor er derfor nå klinkende klar på at verksedsbransjen ikke kan benytte unntaksregelen i bokføringsforskriften delkapittel 5-4, som til nå er benyttet, og må derfor ha et godkjent kassesystem. 

Som dere nok er kjent med har det i lagt tid vært ulike diskusjoner om hvor vidt verkstedbransjen generelt kan benytte seg av unntaket i bokføringsforskriften delkapittel 5-4 som omhandler unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg, hvor § 5-4-1 tredje ledd lyder slik:

“Kontantsalg kreves ikke registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med delkapittel 5-1.”


 

Når vi i Helios Auto AS har fått spørsmål fra våre kunder, har vi til nå svart følgende:

  • Helios er ikke et godkjent kassesystem, men et ERP-system som i lang tid er sett på som godkjent etter unntakene i kasseloven (§ 5-4-1 tredje ledd).

Et krav er da at alle kontantsalg føres i Helios som kontant faktura, og skal spesifiseres på kundenr., med navn, adresse, tlf osv. Alle kontantfakturaer er dermed sporbare slik myndighetene krever i unntakene (§ 5-4-1 tredje ledd).

  • Men så er de slik at hvem som kan benytte seg av denne unntaksregelen har vært mye omdiskutert blant revisorer og myndighetene ellers, og om dette unntaket gjelder for verkstedbransjen. Vi i Helios Auto AS har derfor hele tiden anbefalt å benytte det integrerte godkjente kassesystem fra Nordia Payment, sammen med Helios.

Og dersom noen likevel velger å benytte unntaksregelen, må de selv klarere saken med sin egen regnskapsfører og revisor.

  • Det er som sagt mulig å knytte godkjent kasse til Helios om ønskelig, noe vi anbefaler!

Vi har avtale med Nordia Payment (og Susoft kasse) på integrert bankterminal og kasseløsing til Helios som er godkjent ihht. kasseloven.

Med kassesystem fra Nordia Payment er det mulig å benytte et fast kontantkundenummer, og føre salg uten å spesifisere kundenummer, kundenavn, adresse, mm. om ønskelig. 

Vi anbefaler dere derfor nå på det sterkeste å sjekke denne saken nærmere med deres egen regnskapsfører og revisor. Og kontakte vår samarbeidspartner Nordia Payment for mer info og pris, på integrert bankterminal og kasseløsing til Helios, som er godkjent ihht. kasseloven.

(Til info koster integrasjonen til Helios kassemodul kr. 250,- i lisens pr. mnd. til oss., i tillegg til kostnader til Nordia Payment for deres tjenester og utstyr).

Se også video av vår integrerte kasseløsing her:              

Se video av kasseløsningen i bruk!

Nordia Payment kontaktinfo er følgende:

(Ved kontakt, henvis til avtalen med Helios Auto AS)

Einar Helland

Tlf.: 22 62 70 68 – 995 07 606

[email protected]

 

Tov Skeie

Tlf.: 22 62 70 60 – 911 08 771

[email protected]